GARIS PANDUAN LAPOR DIRI TAMAT PENGAJIAN PELAJAR TAJAAN JPA DI USA

April 30th, 2013 No comments

Saudara/ Saudari @ Class of 2013,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2. Pertamanya saya mewakili warga Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan JPA Washington DC (PPLWDC) ingin mengucapkan sekalung tahniah kepada semua pelajar tahun akhir yang akan menamatkan pengajian pada pertengahan tahun ini. Saya percaya kejayaan ini merupakan satu permulaan yang baik bagi saudara/ saudari untuk melangkah ke alam pekerjaan menggunakan ilmu dan pengalaman yang telah diperolehi sepanjang pengajian di Amerika Syarikat.

3. Dipeluang ini juga, saya ingin memaklumkan kepada saudara/ saudari berkenaan keperluan melapor diri di Jabatan ini dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat tajaan/ pengajian, mana-mana yang terdahulu, sepertimana yang ditetapkan di dalam kontrak penajaan JPA. Berikut adalah antara perkara yang memerlukan tindakan saudara/ saudari:

3.1 Setiap Pelajar perlu melapor diri sama ada hadir terus ke Jabatan Perkhidmatan Awam, Putrajaya, secara pos/ faks mahupun secara atas talian (online) melalui laman sesawang eSILA.

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan dan dimuat naik bagi tujuan melapor diri adalah seperti berikut:

a) Ijazah/ Surat Pengesahan Senat (salinan perlu disahkan)

b) Transkrip Akademik (salinan perlu disahkan)

c) Bukti permohonan pekerjaan dengan Pihak Berkuasa Melantik Persekutuan (contoh: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Badan-Badan Berkanun (Universiti dan Sebagainya) mahupun Pihak Berkuasa Tempatan (Majlis Perbandaran dan sebagainya))

Bagi lapor diri secara atas talian, pengesahan daripada pejabat PPLWDC diperlukan bagi melengkapkan urusan melapor diri. Disertakan jua bersama ini Manual Pengguna dan powerpoint presentation Garis Panduan Kaedah Melapor Diri secara atas talian untuk perhatian dan rujukan saudara-saudari.

3.2 Bagi tujuan pengesahan pejabat ini, saudara-saudari perlu untuk mengisi maklumat penerbangan pulang saudara/saudari ke ruangan “Maklumat Permohonan Tiket”. Dalam hal ini saudara/ saudari dipohon untuk mengemukakan salinan boarding pass kepada kami secara emel ke jpaticket@yahoo.com dan dinyatakan tajuk emel LAPOR DIRI: BOARDING PASS sebaik sahaja saudara/saudari tiba di tanah air dan lengkap mengemukakan permohonan lapor diri tersebut.

3.3 Saudara/ Saudari juga diingatkan untuk menyelesaikan sebarang urusan akhir pengajian seperti bil utiliti (telefon/ internet dan sebagainya), bayaran sewa rumah serta sebarang caj university di bawah tanggung saudara/ saudari sebelum kembali ke Malaysia.

4. Sebarang permohonan bagi penangguhan lapor diri ataupun perkara yang berkaitan isu-isu pasca pengajian boleh diajukan terus kepada Unit Pasca Pengajian seperti di alamat berikut:

Jabatan Perkhidmatan Awam
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Unit Pasca Pengajian
Aras 5, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 Putrajaya.
Tel: 03-8885 3059/ 3375/ 3376/ 3379/ 3382/ 3398/ 3669
Faks: 03-8881 0744

Emel : jusney.hassan@jpa.gov.my; amalia.kassim@jpa.gov.my; norzehan.rosely@jpa.gov.my

5. Saya percaya dengan kemahiran dan pengetahuan saudara/ saudari perolehi akan dapat digunapakai di dalam menyumbang kepada pembangunan negara. Dalam hal ini, tidak kira di mana saudara/ saudari akan berada, sentiasa letakkan aspirasi untuk menyumbang semula kepada rakyat dan komuniti sebagai satu shared responsibility pelajar JPA. Selamat berkerjaya dan sentiasa berjasa walau di mana saudara/saudari berada.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

…………………………………………..

(MOHD NAZROL MARZUKE)

Penasihat Pendidikan dan Latihan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Washington DC

Categories: Uncategorized Tags:

PERMOHONAN TIKET PENERBANGAN DAN ELAUN AKHIR PENGAJIAN

February 4th, 2013 No comments

Sauadara/ Saudari,

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

PERMOHONAN TIKET PENERBANGAN DAN ELAUN AKHIR PENGAJIAN

2.         Pertama sekali Pejabat Penasihat Pendidikan dan Latihan, Jabatan Perkhidmatan Awam Washington DC merakamkan ucapan tahniah di atas pencapaian semasa saudara/ saudari yang dijangka akan bergraduat dengan jayanya pada penghujung semester/ quarter spring 2013 ini. Dalam hal ini, kami yakin setiap saudara/ saudari akan dapat memanfaatkan ilmu yang diperolehi sekembalinya saudara/ saudari ke Malaysia dan memberi khidmat bakti kepada rakyat dan Negara kelak .

3.         Justeru, bagi memastikan saudara/ saudari menerima kemudahan tiket penerbangan ke Malaysia dan bayaran Elaun Akhir Pengajian (EAP) dapat dibuat , bersama-sama ini disertakan borang permohonan tiket penerbangan serta borang permohonan EAP untuk diisi dan dilengkapkan oleh saudara/ saudari bagi dikemukakan kepada pejabat ini sebelum atau pada 1 Mac 2013 (Jumaat). Saudara/ Saudari diminta jua untuk mengemukakan perkara-perkara berikut sebagai dokumen sokongan bagi permohonan berkenaan;

i)          Surat Pengesahan Graduasi/ Semester Terakhir daripada Universiti/ Penasihat Akademik

ii)         Transkrip terkini

4.         Saudara-saudari diingatkan untuk memilih tarikh penerbangan pulang tidak melebihi 30 hari daripada tarikh terakhir kelas/ peperiksaan atau tarikh commencement universiti, mana yang terkemudian. Sekiranya tarikh dipilih melebihi tempoh yang ditetapkan ianya akan menimbulkan komplikasi insurans, immigresen serta melanggar kontrak perjanjian yang telah ditandatangani.

5.         Sila pastikan jua Kadar Permohonan EAP saudara/ saudari adalah seperti yang ditetapkan. Berikut kadar EAP bagi semakan dan perhatian saudara/ saudari;

KADAR IJAZAH SARJANA
(USD) (USD)
Kadar A 669 769
Kadar B 585 673
Kadar C 501 576

PELANJUTAN PENGAJIAN

6.         Pelajar-pelajar yang memerlukan semester Summer 2013 bagi memastikan jam kredit dapat dipenuhi untuk tujuan bergraduat dikehendaki membuat permohonan rasmi kepada pejabat ini selewat-lewatnya pada 15 Februari 2013 sepertimana yang dinyatakan di dalam emel bertarikh 28 Januari 2013 yang lalu. Perlu diingatkan, permohonan tersebut hanya akan dipertimbang dengan merit sekiranya kelas yang diambil adalah subjek wajib & keperluan untuk bergraduat SAHAJA. Justeru, setiap permohonan akan dibuat semakan dan rujukan silang dengan pihak universiti bagi memastikan kesahihan permohonan tersebut. Pelajar-pelajar perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut:
i)          Surat Permohonan Rasmi – beserta justifikasi dan juga subjek spesifik yang akan diambil
ii)         Surat Pengesahan & Sokongan Penasihat Akademik
iii)        Pelan Pengajian
iv)        Transkrip Akademik Asal yang disahkan universiti

7.         Manakala bagi pelajar-pelajar yang memerlukan pelanjutan bagi semester Fall 2013 dan seterusnya, sila kemukakan jua dokumen-dokumen yang dinyatakan di atas (perenggan 6(i) – 6(iv)) kepada pejabat ini dengan kadar segera agar kelulusan dapat diperolehi awal dan bagi mengelakkan pembayaran yuran dan elaun saudara/ saudari terjejas.

8.         Elaun Sara Hidup pelajar tahun akhir akan dibayar berdasarkan bulan commencement universiti tempat pengajian saudara/ saudari (Mei/ Jun).  Hanya pelajar-pelajar yang diluluskan pelanjutan akan menerima elaun bagi tempoh tiga (3) bulan berdasarkan kelulusan dan perakuan oleh Jabatan ini.

9.         Dalam hal ini juga, pelajar-pelajar yang memerlukan perlanjutan sama ada bagi semester summer mahupun semester-semester lain adalah TIDAK DIBENARKAN memohon kemudahan tiket penerbangan dan pembayaran EAP. Pelajar-pelajar hanya dibenarkan untuk memohon kemudahan-kemudahan berkenaan di semester/ quarter terakhir pengajian.

PENUTUP

10.       Sila kemukakan borang permohonan sama ada secara emel atau pos kepada alamat berikut;

Education and Training Advisory Office

Embassy of Malaysia

3516 International Court NW

Washington 20008 DC

(Attn: Azim Harun)

atau

jpaticket@yahoo.com

11.       Pejabat ini mengucapkan selamat maju jaya dalam semester/ quarter terakhir ini. Kerjasama dan tindakan awal saudara/ saudari dalam perkara ini amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

BERKHIDMAT UNTUK NEGARA

Saya yang menurut perintah,

MOHD NAZROL MARZUKE

Penasihat Pendidikan dan Latihan

Jabatan Perkhidmatan Awam

Washington DC

Categories: Uncategorized Tags:

Pemakluman Kepada Pelajar Tahun Akhir (2013) Bil 1/2013 : PERMOHONAN PELANJUTAN SUMMER 2013

January 28th, 2013 No comments

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Pelajar-pelajar tahun akhir @ Class of 2013,

PERMOHONAN PELANJUTAN SUMMER 2013

Pelajar-pelajar yang terpaksa melanjutkan pengajian dan mengambil kelas pada semester Summer 2013 dikehendaki membuat permohonan rasmi kepada pejabat ini. Permohonan tersebut hanya akan dipertimbang dengan merit sekiranya kelas yang diambil adalah subjek wajib & keperluan untuk bergraduat SAHAJA. Justeru, setiap permohonan akan dibuat semakan dan rujukan silang dengan pihak universiti bagi memastikan kesahihan permohonan tersebut. Pelajar-pelajar perlu menyertakan dokumen-dokumen berikut:

1. Surat Permohonan Rasmi – beserta justifikasi dan juga subjek spesifik yang akan diambil
2. Surat Pengesahan & Sokongan Penasihat Akademik
3. Pelan Pengajian
4. Transkrip Akademik Asal yang disahkan universiti

Setiap permohonan perlulah diterima pejabat ini secara hard copy dan disalinkan melalui emel selewat-lewatnya 15 FEBRUARI 2013 ini.

Selamat maju jaya dalam semester/quarter terakhir ini.

p/s : Pemakluman berkenaan Elaun Akhir Pengajian & Tiket Penerbangan Pulang akan menyusul.

Sekian, terima kasih

PPLWDC

Categories: Uncategorized Tags:

Academic Result Submission System Failure

January 15th, 2013 No comments

Dear Students,

The system is facing a problem accepting academic result submission. As we are taking action rectifying the bug, please submit a written academic result together with the transcript attachment via email to Ms. Fuzy – fuzyaziz@gmail.com and cc to ppl@psdwdc.net.

Best Regards,

MNM
PPLWDC

Categories: Uncategorized Tags:

Kajian Kepuasan Pelanggan JPA

November 19th, 2012 No comments

Assalamualaikum WBT dan Salam 1Malaysia

Tuan/Puan,

Sukacita dimaklumkan JPA sedang menjalankan Kajian Kepuasan Pelanggan Luaran JPA bagi tahun 2012. Kajian yang diadakan setiap tahun ini adalah antara usaha untuk mendapatkan maklum balas mengenai keberkesanan dan kualiti perkhidmatan JPA. Hasil kajian tersebut adalah penting untuk tindakan penambahbaikan selari dengan slogan kualiti ‘JPA Peneraju Perubahan Perkhidmatan Awam’. Dapatan kajian ini juga akan membantu pihak pengurusan melaksanakan strategi dan dasar bagi meningkatkan lagi perkhidmatan dan layanan kepada pelanggannya.

Sehubungan itu, kerjasama tuan/puan adalah dipohon untuk menghebahkan pelaksanaan soal selidik ini kepada pelajar-pelajar tajaan JPA untuk menjadi sebahagian daripada responden yang mampu menaikkan skor kajian ini berbanding tahun-tahun sebelumnya. Borang soal selidik secara dalam talian (online) boleh dicapai melalui URL berikut:

http://www.interactive1.jpa.gov.my/surveypelanggan/index.php?sid=16456

ataupun melalui Portal Rasmi JPA seperti yang dipaparkan di bawah:

Untuk makluman, soal selidik ini akan dibuka sehingga 5 Disember 2012. Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi kami di Unit Komunikasi Korporat JPA melalui e-mel pro@jpa.gov.my.

Kerjasama tuan/puan dalam menjayakan kajian ini, didahului ucapkan terima kasih jua. Bersama-samalah kita meningkatkan imej positif jabatan.

Sekian.

“JPA PENERAJU PERUBAHAN PERKHIDMATAN AWAM”

KHAIRUDIN BIN HAJI ABDULLAH

Ketua Unit Komunikasi Korporat

Bahagian Perancangan, Penyelidikan dan Korporat

Jabatan Perkhidmatan Awam

Tel.: 03-8885 3096 | +6013-332 4020

Faks: 03-8889 2186

Categories: Uncategorized Tags:

Elaun Sara Hidup JPA : Ogos – Oktober 2012

July 27th, 2012 No comments

Salam Ramadhan,

Pelajar-pelajar tajaan JPA di USA sepatutnya sudah menerima elaun tersebut selewat-lewatnya pada 26 Julai 2012. Namun demikian, terdapat beberapa pelajar yang tidak menerima elaun-elaun tersebut atas sebab-sebab berikut:

1. Pertukaran Maklumat Akaun Bank; atau
2. Tidak Mengemukakan Keputusan Akademik di dalam sistem.

Pelajar-pelajar yang terlibat dipohon untuk menghubungi pejabat ini dalam kadar segera bagi penyelarasan semula elaun tersebut, selewat-lewatnya 4 Ogos 2012 ini.

Pohon maklumkan kepada rakan-rakan yang terlibat.

Sekian, harap maklum

PPLWDC

Categories: Uncategorized Tags:

PSDWDC.NET : Student Login

May 31st, 2012 No comments

Dear Students,

Just in case you are lost on how to access your psdwdc.net account, here’s the link:

https://www.psdwdc.net/mystud/my_login.php

Best Regards,
PPLWDC

Categories: Uncategorized Tags:

Keperluan Mengemukakan Keputusan Graduasi & Pelaporan Diri Tamat Pengajian

May 23rd, 2012 No comments

Assalamualaikum wbt & Salam Sejahtera,

Pelajar-Pelajar Tahun Akhir & Graduan Tajaan JPA Tahun 2012,

1. KEPERLUAN MENGEMUKAKAN KEPUTUSAN

Terlebih dahulu Pejabat ini mengucapkan tahniah atas graduasi saudara/saudari. Namun demikian, menurut semakan masih ramai pelajar/graduan yang tidak mengemukakan dan mengemaskini keputusan terakhir (Spring 2012) ke dalam sistem psdwdc.net melalui pautan [https://www.psdwdc.net/mystud/my_login.php] . Justeru, saudara/saudari dipohon untuk mengemukakan keputusan tersebut ke dalam sistem tersebut selewat-lewatnya 25 Mei 2012 atau sebaik sahaja keputusan diperolehi (bagi pelajar yang belum menamatkan pengajian) sebagai salah satu syarat pelajar melapor diri tamat pengajian ke Pejabat ini.

2. KEPERLUAN MELAPOR DIRI

Pelajar-pelajar adalah dinasihatkan untuk melapor diri ke JPA seberapa segera dalam tempoh 30 hari dari tarikh tamat tajaan/ pengajian, mana-mana yang terdahulu. Pelajar boleh melapor diri melalui pos, faksimili ataupun hadir terus ke alamat berikut:

UNIT PASCA PENGAJIAN,
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN,
ARAS 5, BLOK C1, KOMPLEKS C,
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN,
61250 PUTRAJAYA

(u.p: En. Jusniey bin Hassan)
Fax no : 03-88810744

Dokumen-dokumen yang perlu dikemukakan bagi tujuan melapor diri adalah seperti berikut:

Borang Pendaftaran Tamat Pengajian [JPA(I)PTP-Pin. 1/10] (seperti di Lampiran)
Salinan Ijazah/ Surat Pengesahan Senat (salinan perlu disahkan)
Salinan transkrip peperiksaan (salinan perlu disahkan)
Bukti permohonan pekerjaan dengan Pihak Berkuasa Melantik Persekutuan (contoh: Suruhanjaya Perkhidmatan Awam)

Tarikh sebenar pelajar melapor diri adalah penting dan terpakai bagi perkiraan perkhidmatan saudara/saudari sepertimana termaktub di dalam fasal 6.2 Perjanjian Biasiswa Persekutuan.

Pejabat ini sekali lagi mengucapkan tahniah atas graduasi saudara/saudari. Selamat menempuh alam berkerjaya jua.

PPL WDC

Categories: Uncategorized Tags:

Soal Selidik Insurans Kesihatan Pelajar JPA di US

March 18th, 2010 1 comment

Dimaklumkan bahawa pihak pejabat PPL Washington DC sedang mengadakan sesi soal selidik secara online bagi pelajar-pelajar tajaan JPA di Amerika Syarikat untuk melihat aspek penambahbaikan dan mengenalpasti masalah dalam pelaksanaan insuran kesihatan berkelompok pelajar.

Pelajar dikehendaki menjawab beberapa soalan secara online melalui link https://www.psdwdc.net/studboard/login.php dan jawapan pelajar akan disimpan dalam pangkalan data pejabat untuk tujuan kajian dan dibentangkan kepada ibu pejabat di Putrajaya.

Untuk mengakses soal selidik ini, pelajar perlulah memasukkan maklumat No Kad Pengenalan, universiti dan empat digit terakhir No Pelajar (Student ID) sebagai PIN.

Pelajar yang menuntut di US bermula 2007 sehingga kini boleh menyertai soal selidik ini. Keputusan soal seledik ini amat penting untuk memastikan kebajikan pelajar berada di tahap terbaik.

Untuk maklumat lanjut, para pelajar boleh menghubungi urusetia soal-selidik iaitu En. Amir di talian 202 572 9723 atau email webmaster@psdwdc.net.

Pegawai HLP di Towson University, Maryland

February 23rd, 2010 No comments

Pejabat PPL Washington DC ingin mengucapkan selamat datang kepada pegawai En. Ferdauss Mohd Amin, daripada Kastam Diraja Malaysia (KDRM) yang sedang mengikuti kursus di Towson University, Maryland. Beliau telah dianugerahkan Hadiah Latihan Persekutuan dan akan mengikuti kursus selama 18 bulan dalam pengajian Sarjana di universiti terbabit. Pejabat ini mengucapkan selamat maju jaya kepada beliau dan keluarga di sini.

Categories: Peristiwa Tags: